Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

1. Zpracování osobních údajů.

Prodávající je správcem osobních údajů. Touto cestou bychom Vás rádi informovali o způsobu, jakým prodávající nakládá s Vašimi osobními údaji.

Prodávající všechny osobní údaje zpracovává v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále „GDPR“), a na to navazujících právních předpisů.

Prosím, vezměte na vědomí, že je nezbytné, aby osobní údaje, které jste prodávajícímu poskytli, byly přesné a úplné. Prosíme Vás proto, abyste nás informovali o jakékoli změně v poskytnutých osobních údajích, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 8 dní ode dne, kdy změna nastala.

V případě jakýchkoliv dotazů ke zpracování osobních údajů prodávajícím se, prosím, obraťte na:

info@kaminkova-podlaha.cz nebo + 420 388 288 188

2. Proč tyto osobní údaje prodávající zpracovává?

Prodávající zpracovává osobní údaje klientů zejména z těchto důvodů (účelů):

 • vyřízení objednávky
 • doklad o uzavření smlouvy (nahrávky telefonických hovorů).
 • vedení databáze kupujících a jejich kontaktních údajů.
 • fakturace a vedení účetnictví.
 • vedení pohledávek vůči kupujícím.
 • přímý marketing. Zasílání obchodních sdělení můžete odmítnout. Pokud si nepřejte zasílat obchodní sdělení, prosím informujte nás na info@kaminkova-podlaha.cz
 • statistické údaje, prostřednictvím nichž získává prodávající představu o tom, jakým způsobem jsou webové stránky využívány. Díky těmto údajům může pracovat na neustálém zlepšování služeb.
 • zákaznická hodnocení zboží a služeb: poté, co u nás nakoupíte zboží či služby, můžete být požádáni o jejich ohodnocení. Hodnocení lze vložit i z vlastní iniciativy.
 • marketing, cílení reklam a retargeting. 

3. Co prodávajícího opravňuje ke zpracování osobních údajů za výše uvedenými účely?

Prodávající je oprávněn/povinen zpracovávat osobní údaje, pokud:

 • je potřebuje pro splnění jakékoliv smlouvy (dohody), kterou s ním kupující uzavřeli (včetně samotného uzavření).
 • prodávající musí plnit právní povinnosti, které mu ukládá zákon (např. povinnost vystavovat faktury apod.).
 • je potřebuje pro účely oprávněných zájmů svých či třetí strany (např. z důvodu vedení si databáze zákazníků, přímý marketing svým zákazníkům včetně spokojenosti s nákupem, vedení pohledávek vůči kupujícím).

4. Jaké osobní údaje prodávající zpracovává?

Prodávající zpracovává osobní údaje ho zejména v tomto rozsahu:

 • adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, fakturační adresu, dodací adresu, telefonický kontakt, e-mailovou adresu.
 • popisné údaje: bankovní spojení, číslo úvěrové smlouvy, nahrávky telefonických hovorů
 • údaje o třetí osobě: jméno, příjmení, e-mail, případně telefon zástupce kupujícího.

5. Komu může prodávající zpřístupnit osobní údaje?

Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn zpřístupnit či sdělit jeho osobní údaje:

 • subjektům nebo orgánům, které jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy oprávněny po prodávajícím požadovat sdělení osobních údajů (např. policie, kontrolní orgány apod.).
 • zpracovateli, se kterým prodávající spolupracuje, např. externí účetní, externí IT společnosti, poskytovateli cloudových služeb. S ohledem na změny v osobách zpracovatelů a větší množství zpracovatelů, prodávající na žádost kupujícího informuje o konkrétních zpracovatelích, kterým osobní údaje poskytuje na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.
 • dopravcům.

Prodávající neposkytuje osobní údaje subjektům do třetích zemí.

6. Jak dlouho bude prodávající uchovávat osobní údaje?

Prodávající bude osobní údaje kupujícího uchovávat po dobu trvání smluvního vztahu, po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, případně po dobu, než uplynou příslušné lhůty stanovené pro uplatnění či ochranu práv prodávajícího. Konkrétní informace budou kupujícímu sděleny na jeho žádost.

7. Jaká jsou práva kupujícího?

 • Kupující je oprávněn podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že má pochybnosti o zákonnosti zpracování osobních údajů.
 • Kupující je oprávněn požadovat po prodávajícím informace o zpracování svých osobních údajů, které je mu prodávající povinen bez zbytečného odkladu předat. Dále je kupující oprávněn požadovat opravu či doplnění svých osobních údajů, výmaz či omezení zpracování (tímto však nesmí být dotčena zákonná povinnost prodávajícího osobní údaje zpracovávat) a rovněž je oprávněn vznést námitku proti zpracování.

8. EXTERNÍ REKLAMNÍ SYSTÉMY

Naše webové stránky využívají technologie retargetingu provozované zejména společnostmi Seznam.cz a Google. Tyto služby nám umožňují ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společností Seznam a Google. 

9. COOKIES

Na našich webových stránkách používáme tyto cookies od každého zákazníka:

Technická cookies k tomu, aby náš internetový obchod fungoval správně a dokázal odbavovat Vaše objednávky. 

 

Funkční cookies, pro zapamatování si Vašich preferencí (např. nastavení jazyka) a v případě uživatelských profilů také pro uložení přihlašovacích údajů apod. V případě přihlašovacích údajů je vaše heslo vždy zašifrované. Používání těchto cookies není nezbytné, ale výrazně Vám zpříjemní a ulehčí návštěvu našeho internetového obchodu.

 

Analytické cookies, které nám pomáhají vylepšit náš internetový obchod. Pomocí těchto cookies získáváme přehled o chování návštěvníků na našich stránkách a slouží nám jako vodítko pro vylepšování uživatelských zkušeností našich zákazníků na našich internetových stránkách. Poznatky z těchto cookies dále používáme také i pro reklamní účely, kdy Vám můžeme zobrazovat reklamní obsah, který považujeme za relevantní, i na cizích webových stránkách. 

Zpracovávání cookies můžeme sami ovlivnit. Pokud nechcete cookie ukládat, je možné jejich používání zablokovat přímo ve Vašem prohlížeči. Pokyny, jak vypnout cookie ve Vašem prohlížeči, naleznete na webové stránce podpory prohlížeče. Pokud však zakážete i zpracovávání technických a funkčních cookies, znemožníte tím fungování některým funkcím, které Vám zpříjemňují návštěvu našich webových stránek.

 

 

Ochrana osobních údajů