Historie kamínkových podlah

Historie a vývoj kamínkových podlah

Pojivo je nedílnou a prakticky nejdůležitější částí kamínkového koberce.

Na pojivu závisí celková estetická a funkční stránka tohoto povrchu. Počátkem 90. let se v západní Evropě začaly nabízet první kamínkové koberce a to většinou s epoxidovým pojivem. Firma HAHNE, jakožto výrobce epoxidových pryskyřic, věděla o úskalích těchto pojiv ve spojení s kamínky od samého počátku. Z těchto důvodů přišla na trh jako jedna z prvních se speciálněvyvinutým polyuretanovým dvousložkovým pojivem s obsahem rozpouštědel. Toto pojivo dosahovalo ve všech zátěžových testech pro venkovní prostředí výrazně lepších hodnot než ta nejkvalitnější epoxidová pojiva.Značné rozdíly byly zejména v životnosti při simulacích dlouhodobého zatížení. Epoxidy ve spojení s kamínkovým kobercem použitým v exteriéru dosahují velmi nízké a krátkodobé odolnosti vůči světelnému a ultrafialovému záření. Další jejich slabinou je i nižší pružnost a tím i schopnost absorbovat pohyby podkladních konstrukcí.Firma HAHNE má vzhledem ke své specializaci v sortimentu rovněž epoxidové pojivo bez obsahu rozpouštědel HADALAN® MBH 13E, které doporučujeme používat v interiérech.

Vývoj pokračoval dál a postupně byl stanoven nový cíl. Vyvinout pojivo nové generace zaměřené na vylepšení ochrany zdraví jak zpracovatelů, tak i uživatelů. Dalším parametrem bylo zjednodušit zpracování a zvýšit mechanickou i chemickou odolnost. Výsledkem tohoto projektu je absolutně ojedinělé pojivo HADALAN® LF 68 12P, které má následující parametry:

  • Vysoká mechanická odolnost 
  • Vysoká chemická odolnost
  • Bez obsahu rozpouštědel – šetrné ke zdraví
  • Bez zápachu
  • Odolnost světelnému i UV záření
  • Výrazně vyšší životnost než epoxidy
  • Jednoduché zpracování​

 

hadalanmst89mtechnickylist

hadalanmbh12eczhl5238