Co si vybrat?

Kamínky versus dlažby

Balkony, terasy, chodníky, schodiště a ochozy kolem bazénů jsou součástí obytných prostorů. Lidé tudíž vybírají i pro tato místa dekorativní podlahové krytiny, které usnadní a umocní jejich maximální využití. Ale myslí při tom na budoucnost? Jak už jsme zmiňovali, na začátku tohoto procesu je dobré zvážit, zda je nezbytně nutné pro tyto zatížené prostory použít podlahové krytiny, které jsou tuhé a křehké. Faktem je, že jejich použitím se významně navyšuje riziko poškození zejména na okrajových a dilatujících částech venkovních ploch.

Podlahy ve vnějším prostředí jsou neustále pod extrémním zatížením klimatickými změnami a právě proto jsou právem považovány za jednu z nejvíce namáhaných stavebních částí. Jsou vystaveny neustálým teplotním změnám a zároveň střídání suchých a mokrých období.

Bauprotect.cz - ,
Bauprotect.cz - ,

Při letním teplém počasí dosahuje povrch balkonů v závislosti na odstínu vrchní vrstvy a světové straně až 70 °C. Při nahodilé bouřce a prudkém ochlazení např. v důsledku krupobití může teplota velmi rychle poklesnout až třeba i na 5 °C. Celá konstrukce se tak v závislosti na těchto změnách pohybuje a je vystavena velkému riziku vzniku prasklin a následných škod způsobených průnikem vlhkosti. Z těchto důvodů je třeba důkladně zvážit jaký zvolit izolační systém a to včetně těmto vlivům odolné povrchové úpravy. Lidé velmi často používají jako povrchovou úpravu dlažby přilepené cementovými tmely. Může však takto pevná neflexibilní povrchová úprava dlouhodobě snášet takovéto pohybové zatížení? Jediným možným pohyblivým místem je v tomto klasickém systému mnohdy velmi úzká spára, která i při sebelepší kvalitě dříve či později povolí tažným silám a utvoří nejdříve vlásečnicové trhliny. Ty pak odstartují celou řadu dalších destruktivních jevů.

V současné době již existují i jiné zcela moderní systémy, které dokáží vyřešit otázku bezproblémové hydroizolace a povrchové úpravy. Systémy HADALAN® PUR tekuté fólie nabízí širokou škálu řešení, která jsou vhodná právě pro tyto povětrnostně a tepelně zatížené plochy, jak na nových stavbách, tak i při renovacích. Používají se naobnovu vodotěsnosti a také při obnově a změně povrchové úpravy a jejího vzhledu.

Mezi jejich další přednosti patří: