IMBERAL® AQUAROL 10D BALENÍ 5 KG

Speciální patentovaná třífázová penetrace pod hydroizolační stěrky hahne na savé podklady. Spotřeba 0,2 kg na 1m2

Speciální podkladový nátěr pro sanaci zdiva na minerál. podkladů
OBLASTI POUŽITÍ:
  • Vyschlé a zavlhlé podklady
  • Nasákavé minerální podklady
  • Pro svislé i vodorovné plochy

Balení obsahuje

CHARAKTERISTIKA
IMBERA® Aquarol 10D je červeně zbarvená penetrace, která díky svým speciálním chemickým a fyzikální vlastnostem splňuje velmi náročné požadavky na přípravu stavebních povrchů před aplikací hydroizolačních materiálů při izolování spodních staveb. Navazuje povrchový prach a cementové zbytky k minerálnímu povrchu podkladních konstrukcí. Chemická reakce vznikající mezi podkladem a emulzí zpevňuje povrchy běžných stavebních materiálů a tvoří ideální základ pro následnou aplikaci hydroizolačních stěrek. Snižuje nasákavost podkladu a snižuje riziko poškození působením tlaků vodních par obsažených ve stavebních konstrukcích.

  • Vodoopudivá
  • Stabilizuje povrch
  • Apklikace nátěrem, válečkem nebo strojním stříkáním

SLOŽENí
Organická a anorganická pojiva, smáčedla, barviva.